Orientēšanās grāmatas

 ogramata

Grāmata par treniņiem

2011. gads, SK Mežaparks, 247 lapas

Lejupielādes saite (~13 mb)

Grāmata “Treniņi” ir zviedru grāmatas “Träning” tulkojums, kas radīts
projekta “Baltijas nevalstisko orientēšanās organizācijuwrite my essay stiprināšana ar
Ziemeļvalstu pieredzes pārņemšanu” (“Strengthening of the Baltic
Orienteering NGOs by transfer of Nordic experience and know-how”)
ietvaros.

Grāmata domāta visiem Latvijas orientieristiem. Treneriem – spēcīgāku
klubu un jauniešu vadīšanai. Jauniešiem, lai saprastu, ko treneri saka
un kādas ir orientēšanās piedāvātās iespējas. Pieaugušajiem, lai
ieraudzītu savu iespēju pielikt roku, galvu vai kāju Latvijas orientēšanās
sporta attīstībai. Grāmatas radīšanas idejas autori cer, ka pēc tās
izlasīšanas pirmkārt, radīsies plašāka izpratne par to, kas ir
orientēšanās, lai veidotu unikālo, uz savu pieredzi balstīto viedokli.
Otrkārt, grāmata veicinās arī to, lai Latvijā būtu ne tikai sportisti,
treneri, sacensību rīkotāji un meža mīļotāji, bet arī cilvēki, kuri ne tikai
prasa no šī sporta, bet ir spējīgi arī dot atpakaļ.

 oburtnica

Praktisko darbu burtnīca

2013. gads, SK Mežaparks, 21 lapas

Lejupielādes saite (~6 mb)

Šī praktisko darbu burtnīca noderēs tiem, kuri vēlas sasniegt
orientēšanās sportā vairāk nekā citi. Burtnīcā ir astoņpadsmit (18)
uzdevumi, kas balstīti uz orientēšanās pamatiemaņu attīstīšanu. Tie
nav grūti vai sarežģīti, kā arī neprasa daudz laika. Tomēr, lai tos pilnībā
izmantotu, nepieciešams ieguldīt vairāk laika un izrādīt pašiniciatīvu,
piemēram, izmantojot interneta norādes un tur esošo informāciju.

 logo_MammadabaDeka_small

Mammadaba dēka – palīgs dēkaiņiem

2012. gads, LVM – Mammadaba, 12 lapas

Lejupielādes saite (~7 mb)

Mācību materiāls palīdz sasaistīt mežu saimniecības rezultātu ar
orientēšanās karšu apzīmējumiem, tādējādi izprotot to rašanos un
mūžu mežsaimniecības ciklā.